Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


Oxford University Press wdraża nową politykę dotyczącą danych badawczych
2020-10-01
W ramach ciągłego dążenia do bardziej otwartego i przejrzystego środowiska badawczego, Oxford University Press (OUP) niedawno wdrożył nowe zasady dotyczące danych badawczych w ponad 290 czasopismach w swoim portfolio.

Nowa polityka, wprowadzona formalnie wcześniej w 2020 r., Zapewnia ramy, dzięki którym czasopisma OUP i partnerzy społeczni mogą aktywnie zachęcać autorów do dzielenia się danymi badawczymi. Duży nacisk położono na włączenie oświadczeń o dostępności danych, które zapewniają standardowe środki poprawy przejrzystości danych badawczych leżących u podstaw opublikowanych badań, oraz na włączenie pełnych cytatów do zbiorów danych w listach referencyjnych, zgodnie z zatwierdzeniem przez OUP FORCE11 Wspólna deklaracja zasad cytowania danych.

Polityka oferuje cztery różne poziomy, aby dostosować się do różnych potrzeb i ustalonych praktyk dyscyplinarnych w różnych obszarach tematycznych. Ponieważ charakter danych badawczych jest bardzo zróżnicowany w różnych dyscyplinach, każde czasopismo ustanowiło odpowiednią dla danej dziedziny politykę dostępności danych. Podejście wielopoziomowe oznacza, że ​​OUP może dążyć do otwartych badań, przy jednoczesnym uznaniu, że proces ten nie może być „jeden rozmiar dla wszystkich”.

OUP jest sygnatariuszem Wytycznych Centrum Otwartej Nauki w zakresie przejrzystości i otwartości (Transparency and Openness Promotion - TOP), które posłużyły jako ramy dla jego podejścia. OUP wspiera również Wspólną deklarację zasad cytowania danych, co znajduje odzwierciedlenie w praktykach cytowania danych OUP oraz i uczestniczy w Roku Badań STM.

Dostarczone przez Scope e-Knowledge Center.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalną informację prasową.
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223