ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Karger rozpoczyna testy z narzędziem SciScore opartym na sztucznej inteligencji
2020-11-06

Firma Karger rozpoczęła próbę z narzędziem SciScore, opartym na sztucznej inteligencji, służącym do oceny powtarzalności badań. Początkowo SciScore analizuje cztery czasopisma Kargera, w tym 28 690 artykułów. Zapewnia to wgląd w odtwarzalność i przejrzystość badań, zarówno na poziomie ogólnym, jak i dogłębnym w odniesieniu do różnych kryteriów rygorystycznych i zasobów badawczych. Ocenia się zgodność z rygorystycznymi kryteriami. Zasoby badawcze wykorzystane w eksperymencie są przeglądane, aby sprawdzić, czy można je jednoznacznie zidentyfikować za pomocą trwałego identyfikatora (identyfikatory zasobów badawczych (RRID)). Analiza daje punktację za każdą pracę naukową (0-10). Wyniki są uśredniane dla każdego dziennika każdego roku.

Czasopisma pilotażowe Karger to: Psychotherapy and Psychosomatics, Liver Cancer, Dermatology oraz Cytogenetics and Genome Research.

W przyszłości firma Karger planuje wykorzystać kluczowe wskaźniki wydajności w procesie recenzowania, aby poprawić powtarzalność badań opublikowanych przez wydawnictwo.

Dostarczone przez Scope e-Knowledge Center.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalną informację prasową.
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223