ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Oświadczenie coAlition S wyznacza jasny kierunek, w którym książki akademickie mają stać się OA
2021-09-15

cOAlition S właśnie wydała oświadczenie w sprawie otwartego dostępu (OA) do książek akademickich. Tym stwierdzeniem cOAlitition S wyznacza jasny kierunek, w którym książki akademickie mają stać się OA. Zaleca, aby „wszystkie książki naukowe oparte na oryginalnych badaniach, które były bezpośrednio wspierane finansowaniem z organizacji koalicji S, powinny być udostępniane jako otwarty dostęp w momencie publikacji”.

Sieć OA Books Network (OABN), kierowana przez OAPEN, SPARC Europe, OPERAS i ScholarLed, wyraża uznanie dla tego wyraźnego wsparcia ze strony koalicji S dla OA dla książek. Podczas gdy zasady OA dotyczące artykułów w czasopismach rozwijały się szybko od lat, postępy w zakresie książki OA były raczej powolne. Jednak to oświadczenie koalicji S w połączeniu z niedawno ogłoszoną polityką otwartego dostępu UKRI wskazuje, że istnieje duży potencjał przyspieszenia również w przypadku książek OA.

Stwierdzenie to wyraźnie potwierdza różnorodność praktyk wydawniczych, określanych również mianem biblioversity. Praktyki wydawnicze książek różnią się znacznie w zależności od regionu geograficznego, obszarów językowych i dyscyplin. Ostatnie warsztaty zorganizowane przez OA Books Network (OABN) wyraźnie to podkreślają, pokazując, że polityka i lokalne tradycje wydawnicze oraz rynki wpływają na sposób, w jaki książki OA radzą sobie z zapewnieniem jakości, metadanymi, przejrzystością, otwartymi licencjami i modelami biznesowymi.

Poszanowanie różnorodności społeczności książkowej OA jest niezbędne, aby każda polityka książkowa OA odniosła sukces. CoAlition S odpowiada na to, zapraszając większą społeczność zajmującą się książkami OA do zaangażowania się w opracowywanie wytycznych wdrożeniowych.

Podczas serii wydarzeń pod nazwą „Plan S dla książek: głosy społeczności” organizowanych przez OA Books Network (OABN) dla społeczności książek OA (w tym autorów, badaczy, wydawców, bibliotekarzy, dostawców infrastruktury i innych), kilka aspektów publikowania książek w OA, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu zasad dotyczących książek w OA. Podsumowanie tych wydarzeń zostało dostarczone do cOAlition S w celu poinformowania fundatorów o aspektach, które autorzy, badacze, wydawcy, bibliotekarze, dostawcy infrastruktury i inni uważają za ważne i które chcieliby dokładniej zbadać przed ustaleniem szczegółowych wytycznych dotyczących wdrażania ujednoliconych zasad dotyczących książek OA. W wydarzeniach tych wzięło udział ponad 400 uczestników i udowodniono, że OABN jest bardzo odpowiednią platformą dla międzynarodowych dyskusji społeczności książkowej OA. Dlatego bardzo cieszymy się, że oświadczenie cOAlition S uznaje zdolność OABN do służenia jako otwarte forum dla wkładu społeczności podczas procesu wdrażania poprzez jednoznaczne nazwanie go.

W oświadczeniu podkreślono również zestaw narzędzi OAPEN OA Books Toolkit, który został uruchomiony w zeszłym roku, zawierający i gromadzący cenne informacje dotyczące wszystkich aspektów publikowania książek w OA. Jest zarządzana przez społeczność i może dobrze służyć procesowi wdrażania poprzez hosting, strukturyzację i dystrybucję opisów, przykładów, przypadków użycia i odniesień do wielu aspektów tworzenia polityki OA w zakresie książek, które społeczność zidentyfikowała jako aspekty krytyczne.

Ponadto coAlition S uznaje potrzebę istnienia istniejącej infrastruktury technicznej, takiej jak Directory of Open Access Books. Jest to najobszerniejszy na świecie katalog akademickich książek OA, zapewniający dostęp do ponad 44 000 książek i rozdziałów OA.

Brak terminu wdrożenia zaleceń cOAlition S sygnalizuje zrozumienie, że ich prawidłowa realizacja będzie wymagała znacznej ilości czasu, chociaż zdefiniowanie jednego może pomóc w dalszym przyspieszeniu postępów. Przed nami jeszcze długa droga i uważa się, że można to zrobić tylko we współpracy ze społecznością książkową OA.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalną informację prasową.

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223