Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


Wolters Kluwer udostępnia narzędzia informatyczne dla służby zdrowia, aby pomóc szpitalom i laboratoriom w monitorowaniu
2020-04-03

COVID-19_OFFER_PL_1

Wolters Kluwer, Health ułatwia szpitalom i laboratoriom monitorowanie przypadków COVID-19 od badań laboratoryjnych po diagnozę i leczenie. Narzędzia Sentri7® firmy Wolters Kluwer zapewniają scentralizowany, globalny obraz przypadków COVID-19 w połączeniu z alarmowaniem w czasie rzeczywistym i automatycznymi warunkami podlegającymi obowiązkowi zgłaszania do agencji zdrowia publicznego. Health Language® przyspieszyło aktualizację rozwiązania o nowe kody SNOMED CT i ICD-10 w celu kodowania, analizy i rozwiązywania przypadków COVID-19.

Szpitale szukają sposobów skutecznego monitorowania pacjentów, którzy zostali przebadani na COVID-19 i zminimalizowania ryzyka przeniesienia, poprzez określenie najlepszego zastosowania środków izolacyjnych, środków ochrony indywidualnej i innych czynników. Aby zaspokoić tę potrzebę, Wolters Kluwer opracował zestaw nowych zasad zapobiegania infekcjom dla szpitali korzystających z Sentri7, który zapewnia powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy wyniki badań laboratoryjnych pacjenta związane z COVID-19 zostaną zgłoszone lub przesłane do EHR. Regułę można wdrożyć w ciągu kilku minut za pośrednictwem platformy SoleSource®, aby pomóc w monitorowaniu testów koronawirusa w całym systemie opieki zdrowotnej.

Aby zaoszczędzić czas i zapewnić podgląd w czasie rzeczywistym testów laboratoryjnych związanych z COVID-19, wszystkie pozytywne, potwierdzone wyniki są teraz automatycznie zapełniane na liście warunków powiadomień Sentri7. W przypadku wewnętrznych raportów, a także publicznego zgłaszania potwierdzonych przypadków COVID-19 do państwowych i lokalnych agencji zdrowia, zapobiegacze infekcji mają teraz jedno źródło informacji na bieżąco, zamiast tradycyjnych metod wyszukiwania danych dotyczących pacjentów i próbek w EHR.

Aby zaradzić tej pandemii światowej, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła nowe kody diagnostyczne ICD-10 specyficzne dla COVID-19. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zatwierdziło nowy kod, a ze względu na pilną potrzebę zgłoszenia tego stanu, ogłoszono 1 kwietnia 2020 r. Jako datę wejścia w życie.

Wolters Kluwer przygotowuje ponad 300 000 klinicystów za pośrednictwem partnerów HER, którzy korzystają z rozwiązania Health Language Clinical Interface Technology. Od tego tygodnia klinicyści mają teraz dostęp do nowych synonimów wyszukiwania związanych z COVID-19, a także najnowszych kodów SNOMED CT i ICD-10, ostatnio wydanych przez SNOMED International i CMS. Te aktualizacje umożliwiają klinicystom dokładne dokumentowanie osób, które zawarły COVID-19 w punkcie opieki.

We współpracy z CMS, AMA i SNOMED International, Wolters Kluwer zapewnia również swoim klientom zarządzania językiem referencyjnym języka zdrowia scentralizowane, pojedyncze źródło dostępu do najnowszych kodów diagnostycznych, problemów i procedur związanych z COVID-19. Te aktualizacje kodu pomagają organizacjom opieki zdrowotnej odpowiednio dokumentować, analizować i zgłaszać stany związane z tą pandemią.

Wolters Kluwer będzie nadal udostępniał zasoby związane z COVID-19 klinicystom, systemom opieki zdrowotnej i konsumentom na całym świecie.

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223