ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Dyrektor generalny Springer Nature wzywa do partnerstwa całej społeczności naukowej
2021-01-13

Dyrektor generalny Springer Nature, Frank Vrancken Peeters, wezwie do współpracy w wydawnictwach i szerszej społeczności badawczej, wskazując na korzyści, jakie takie zaangażowanie przyniosło w ciągu ostatniego roku podczas pandemii koronawirusa.

W przemówieniu wprowadzającym na trzynastej dorocznej konferencji Academic Publishing in Europe (APE) w Berlinie Frank Vrancken Peeters przedstawi dowody i dane zebrane w ciągu ostatniego roku, aby określić potrzebę wspólnego podejścia wydawców badawczych w celu uzyskania korzyści w pełni urzeczywistniana przez otwartą naukę - taką, której podstawą jest partnerstwo, współpraca, otwarty dostęp i przejrzystość.

Dzięki licznym udanym partnerstwom Springer Nature ma mocne dowody, które pokazują rzeczywiste namacalne korzyści, które można osiągnąć, będąc otwartym na takie partnerstwa.

Na przykład, dostarczenie badaczom większych możliwości publikowania i umożliwienie przejścia do otwartego dostępu na dużą skalę dzięki Umowom Transformacyjnym, takim jak Projekt DEAL i University of California; poprawa dostępu i wykrywalności badań dzięki partnerstwom, takim jak ta z ResearchGate w celu dystrybucji treści, oraz bycie członkami-założycielami inicjatyw obejmujących wiele wydawców, takich jak Crossref i Get FTR; pogłębianie wiedzy na temat społecznych skutków otwartych badań poprzez współpracę ze specjalistami ds. danych, takimi jak cyfrowa nauka, oraz instytucjami i konsorcjami, takimi jak VSNU i UKB w Holandii; wykazanie znaczenia badań dla postępu w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę z ONZ Sustainable Development Solutions Network na globalnej wirtualnej konferencji wysokiego szczebla, która zgromadziła prawie 1000 naukowców, ekspertów pracujących wraz z urzędnikami ONZ, przedstawicielami rządów, liderami społeczeństwa obywatelskiego i decydentami .

Vrancken Peeters jest równie jasne, że nie tylko potrzeba więcej partnerstwa i współpracy, ale otwarty dostęp, który jest podstawowym elementem składowym otwartej nauki, musi być „złoty”, a nie „zielony”, ponieważ udostępnienie ostatecznej opublikowanej wersji rekordu jest jedyny sposób na osiągnięcie prawdziwej i znaczącej otwartej nauki.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalną informację prasową.

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223